Жінки, мир, безпека: місцеві потреби – місцеві рішення

Термін реалізації:

Січень 2022 – січень 2025

Регіони:

Луганська, Львівська, Харківська, Закарпатська та Хмельницька області

Цільова аудиторія:

Стейкхолдери, з якими співпрацює проєкт: місцеві органи влади та місцевого самоврядування; правоохоронні органи (обласні управління Національної поліції, Держприкордонслужби, ДСНС); надавачі соціальних послуг для незахищених верств населення; організації громадянського суспільства, які захищають права жінок, ветеранок, ВПО та інших уразливих груп – як на регіональному, так і на національному рівнях; медіа; академічні кола, викладачі та студенти військових та правоохоронних вишів. По-друге, цільовими аудиторіями є групи населення, які отримають вигоду від реалізації регіональних планів дій на 1325: - ветеранки війни; жінки, зайняті в правоохоронній системі; особи, які пережили насильство; внутрішньо переміщені жінки; жінки, які зіштовхуються з множинною дискримінацією (жінки з інвалідністю, літні жінки, жінки з низькими доходами, ромські жінки тощо).

Донор:

Партнерські організації:

Про проєкт:

Мета проєкту – підтримка реалізації Порядку денного «Жінки, мир та безпека» на регіональному/місцевому рівні в Україні. Важливо, щоб місцеві плани дій враховували місцевий контекст, а виконавці були зацікавлені в результаті. Для цього УЖФ надає зацікавленим сторонам у регіонах реалізації проєкту інструменти для розробки та впровадження регіональної політики щодо жінок, миру та безпеки на 2021–2025 роки. Ми спираємося на досягнення та уроки нашого попереднього проєкту з локалізації 1325 в Україні (2018-2020 рр), на 20-річний досвід розбудови потенціалу жіночих/феміністичних організацій, створення мереж, адвокації та надання грантів. Ми сильні завдяки партнерству з профільними голландською (WO=MEN) та українською (Інформаційно-консультативний жіночий центр) організаціями.

Під час проєкту регіональні стейкхолдери: органи влади, громадські організації, активісти, медіа – розробляють та впроваджують регіональні плани дій, які вирішують конкретні проблеми жінок, пов’язані з миром та безпекою, а також розширюють можливості жінок впливати на ухвалення рішень, які стосуються відновлення миру, запобігання та захисту від конфліктів та насильства.

Завдання проєкту:

1. Розвиток потенціалу регіональних/місцевих учасниць та учасників, задіяних у порядку денному “Жінки, мир, безпека”

2. Створення коаліцій, розвиток мереж та обмін досвідом

3. Зміна політик і адвокація

Новини та успішні історії