Політика конфіденційності

Дата набрання чинності: 14.06.2024 р.

Дана Політика конфіденційності (далі за текстом – «Політика») поширюється на наш вебсайт, який розташований за адресою https://uwf.org.ua/ (далі за текстом – «Вебсайт»), який належить Міжнародному благодійному фонду «Український Жіночий Фонд» (адреса місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Ростиславська, 5Б, оф. 331), далі за текстом – «Фонд».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Політика розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних з метою інформування
користувачів/ок про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування або користування Вебсайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки.

1.2. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, для обробки інформації про кредитні картки і платежі.

1.3. Кожен відвідувач або відвідувачка Вебсайту є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, використовуючи Вебсайт, у тому числі – при наданні Фонду адресу своєї електронної пошти та імені.

1.4. Ми гарантуємо, що при обробці ваших персональних даних будемо дотримуватися всіх вимог українського законодавства щодо захисту персональних даних.

1.5. Ми збираємо і обробляємо ваші персональні дані виключно задля можливості здійснення Фонду своєї статутної діяльності.

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Яку інформацію про вас ми збираємо:
• інформація, яку Ви самі надаєте Фонду;
• технічна інформація, яка збирається автоматично.

До інформації, яку ви самі надаєте, належить та інформація, яку Ви надаєте, використовуючи Вебсайт, зокрема, через опцію надання благодійної допомоги (пожертви) на Вебсайті (ваше ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, платіжну інформацію), комунікації з Фондом через опції, доступні на Вебсайті, тощо. Цю інформацію ми збираємо, аби мати можливість повернутися до вас зі зворотнім зв’язком, надіслати подяку чи іншу інформацію стосовно вашої пожертви Фонду.

До технічної інформації, яка збирається Вебсайтом та іншими системами належить тип, мова та версія Вашого браузера, а також сайт, з якого ви перейшли, сторінки на Вебсайті, які Ви відвідуєте, і посилання, на які ви натискаєте на Вебсайті, адресу інтернет-протоколу (ІР), файли cookie. Ця інформація необхідна для аналізу і покращення роботи Вебсайту.

2.2. Фонд може передавати ваші персональні данітретім особам в межах укладених договорів задля забезпечення функціонування Вебсайту, обробки ваших платежів при перерахуванні вами благодійної пожертви за допомогою відповідної опції на Вебсайті.

2.3. Фонд може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

2.4. Зберігання Ваших персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних.

2.5. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

2.6. Ваші персональні дані можуть бути видалені або знищенні як за вашою заявою, так і після закінчення строку їх зберігання або іншого строку, визначеного чинним законодавством. Або в інших випадках, які визначені чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Ви маєте право запитати нас, які саме Ваші персональні дані зберігає і обробляє Фонд, перевірити, чи вірні дані зберігаються, в разі невідповідностей, ви маєте право попросити нас їх видалити, оновити або виправити.

3.2. Ви маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати. Також ви маєте право в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

3.3. Ви можете написати нам, якщо маєте питання щодо збору, обробки та/або використання ваших персональних даних або якщо маєте питання щодо будь-якого з пунктів цієї Політики за адресою: uwf@uwf.org.ua

4. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ВЕБ-САЙТИ

Всі положення Політики поширюються тільки на цей Вебсайт і не діють стосовно інших вебсайтів, служб і сервісів, на які ви можете перейти з нашого Вебсайту. При переході на інші вебсайти, просимо ознайомлюватися з їхньою політикою конфіденційності.

5. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Ця Політика може змінюватися, чинна версія завжди розміщена на нашому Вебсайті для ознайомлення. Якщо ви продовжуєте користуватися Вебсайтом, то автоматично погоджуєтесь на ці зміни.