Конкурс проєктів на підтримку аналітичних центрів

Мережа гендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій щодо політик

Якщо ви представляєте український аналітичний центр чи громадську організацію, що займається аналізом та розробкою державних політик, цей грантовий конкурс – для вас.
Про проєкт:

За підтримки Європейського Союзу Український Жіночий Фонд (УЖФ) оголошує грантовий конкурс для розвитку аналітичних центрів в рамках проєкту «Мережа гендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій щодо політик».

Метою проєкту є посилення консультаційної та моніторингової ролі аналітичних центрів в процесі впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Передбачається, що по закінченню проєкту організації об’єднаються у неформальну мережу аналітичних центрів та посилять свій потенціал та спроможність у застосуванні ґендерного аналізу при аналізі, розробці та моніторингу впровадження політик, спрямованих на європейську інтеграцію України, а також втіленні комунікаційних кампаній на підтримку євроінтеграції.

Організації, відібрані за грантовим конкурсом, отримають такі види підтримки:

♦  грантова інституційна підтримка (core funding) у розмірі від 32 000 до 42 000 Євро,

♦  підтримка організаційного розвитку для посилення сталості організації, включно із оцінкою спроможності та розробкою плану з її посилення, тренінгами та консультаціями протягом 18 місяців,

♦  методологічна підтримка щодо особливостей аналізу євроінтеграційних процесів та застосування ґендерного аналізу за методологією Індексу ґендерної рівності Європейського Союзу,

♦  розвиток потенціалу для комунікацій, включно із тренінгами, консультаціями та фінансуванням для втілення регіональних комунікаційних кампаній в сфері Європейської інтеграції,

♦  можливості для обміну досвідом і налагодження співпраці, в тому числі з європейськими партнерами,

♦  можливість брати участь у конкурсі додаткових малих грантів для участі у заходах, оформлення підписок на академічні ресурси, здійснення досліджень.

Проєкт впроваджується в усіх областях України.

Конкурс відбудеться в два етапи – подання концепцій та повних проєктів.

Зацікавлені організації мають подати концепцію та запропонувати своє бачення наступних завдань, поставлених перед аналітичним центром:

  1. Планування пріоритетних напрямків аналітичних досліджень, виходячи з поточних потреб у змінах публічної політики із врахуванням порядку денного європейської інтеграції України, а також відновлення України від наслідків війни у відповідності до євроінтеграційних підходів
  2. Врахування ґендерних аспектів при аналізі, розробці та моніторингу впровадження політик
  3. Аналіз, розробка та моніторинг впровадження політик у сфері європейської інтеграції України
  4. Налагодження комунікації зі державними органами та іншими зацікавленими сторонами, причетними до відповідної публічної політики, підвищення впізнаваності аналітичного центру
  5. Підвищення обізнаності громадян України щодо євроінтеграційних процесів та переваг євроінтеграції
  6. Підвищення спроможності та сталості організації

В рамках конкурсу буде підтримано до 6 проєктів, які передбачають системний підхід, а також демонструють потенціал сталості поза межами фінансової підтримки проєкту.

Розмір гранту для однієї організації: від 32 000 до 42 000 Євро

Участь у конкурсі можуть брати:

А) аналітичні центри з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше трьох років в сфері аналітики/досліджень, спрямованих на захист прав жінок, забезпечення рівності жінок і чоловіків, а також не пов’язані з політичними партіями.

Б) жіночі/феміністичні правозахисні організації з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше трьох років та чітку спрямованість (відповідно до статуту) на захист прав жінок та забезпечення рівності жінок і чоловіків; мають досвід в сфері аналітики/досліджень, спрямованих на захист прав жінок та просування ґендерної рівності і зацікавлені в тому, щоб зробити гендерні дослідження одним з ключових напрямків своєї роботи; а також не пов’язані з політичними партіями.

Жіночими/феміністичними визнаються ті організації, метою яких (відповідно до статуту) є захист прав жінок та/або забезпечення рівності жінок і чоловіків. Професійні асоціації жінок не вважаються жіночими організаціями, якщо вони не доведуть, що дотримуються феміністичних принципів та, окрім надання послуг жінкам, розширюють їхні права.

Передбачається, що організація-заявник – це організаційно стала і незалежна організація зі сформованою та вмотивованою командою, із досвідом роботи в сфері аналізу публічної політики, яка прагне розвиватись і посилювати свій експертний потенціал та спроможність для аналізу, розробки та моніторингу впровадження політик, спрямованих на європейську інтеграцію України, а також втілення комунікаційних кампаній на підтримку євроінтеграції. Важливим критерієм відбору буде відданість організації принципам прав людини, недискримінації та ґендерної рівності та зацікавленість у забезпечення рівності жінок і чоловіків у публічній політиці.

Критерій оцінки концепції Максимальний показник
Відповідність проєкту пріоритетам конкурсу  20
Дотримання організацією принципів прав людини, недискримінації та ґендерної рівності 10
Ступінь впливу запропонованого підходу на інституційну спроможність заявника 20
Ступінь впливу запропонованого підходу на забезпечення сталості заявника 20
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних ресурсах організації 10
Досвід організації в сфері досліджень/аналітики, зокрема в сферах євроінтеграції та забезпечення рівності жінок і чоловіків 20
Всього 100

Усі концепції будуть розглянуті Експертною Комісією. Фіналісти будуть запрошені до подачі повної заявки.

Критерій оцінки повних заявок Максимальний показник
Відповідність проєкту пріоритетам конкурсу  5
Дотримання організацією принципів прав людини, недискримінації та ґендерної рівності  5
Ступінь впливу запропонованого підходу на інстутуційну спроможність заявника  20
Ступінь впливу запропонованого підходу на забезпечення сталості заявника 20
Чіткість, обґрунтованість, досяжність результатів проєкту та заходів щодо моніторингу впровадження 20
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних ресурсах організації 10
Досвід організації в сфері досліджень/аналітики, зокрема в сферах євроінтеграції та забезпечення рівності жінок і чоловіків 10
Можливість забезпечити належний рівень фінансового менеджменту та звітності 10
Усього 100

У межах конкурсу не підтримуватимуться: надання заохочень державним службовцям; підтримка політичних партій; ініціативи, що шкодять довкіллю.

Допустимі витрати: програмні й адміністративні витрати, включаючи оплату персоналу і відрядження.

Недопустимі витрати: будівництво, придбання обладнання/активів на суму понад 1 000 євро за одиницю.

Процедура подачі заявок:

Для участі у конкурсі зацікавленим організаціям необхідно до 23:59 20 серпня 2022 року:

♦  Зареєструватись в онлайн системі подання проєктів Українського Жіночого Фонду за посиланням: https://uwf.org.ua/grantees/. Якщо Ви вже реєструвались у базі раніше – використайте для подачі аплікаційної форми ідентифікатор організації, який надійшов після реєстрації на вказану Вами електронну адресу. Якщо Ви з якихось причин не можете зареєструватись, або при спробі реєстрації система видає повідомлення про те, що організація з таким ЄДРПОУ уже існує – зверніться до грантової менеджерки УЖФ за адресою grants@uwf.org.ua

♦  Заповнити онлайн-аплікаційну форму на цій сторінці.

УЖФ підтвердить реєстрацію заявки електронним листом.

Усі заявки будуть розглянуті Експертною Комісією.

У межах процедури належної перевірки, УЖФ здійснить оцінку управлінської та фінансової спроможності організації, рекомендованої для підтримки. Буде підтримано проєкт тільки тієї організації, яка успішно пройде оцінку управлінської та фінансової спроможності.

УЖФ залишає за собою право:

♦  продовжити конкурс та/або рекомендувати перегляд заявок, базуючись на результатах оцінки;

♦  робити запити щодо додаткової інформації від апліканток/ів для належного розгляду заявки;

♦  не повідомляти про причини відхилення.

Запитання: будь ласка, надсилайте запитання на електронну скриньку grants@uwf.org.ua із зазначенням назви конкурсу («Ґендерний аналітичний центр») до 19 серпня 2022 року.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Європейського Союзу в межах проєкту «Мережа гендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій щодо політик», що впроваджується Українським Жіночим Фондом (УЖФ). Зміст публікації є виключною відповідальністю УЖФ і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
#ПрямуємоРазом 
Почати заповнення аплікаційної форми
Дивитись додаткові файли