Просування прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення можливостей

Термін реалізації:

2018-2021

Регіони:

Донецька область (15 громад), Луганська область (16 громад), Запорізька область (5 громад). Всього 36 громад.

Цільова аудиторія:

Жінки і чоловіки у цільових громадах, які зазнають множинних форм дискримінації.

Донор:

Програма розвитку ООН (ПРООН)

Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки)

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA)

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO)

Партнерські організації:

Європейський Союз

Європейський Інвестиційний Банк

Уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії

Про проєкт:

Починаючи з 2016 року, ООН Жінки у співпраці з Українським Жіночим Фондом впроваджують методологію мобілізації громад задля розширення можливостей (CME) у постраждалих від конфлікту регіонах Донецької і Луганської областей на сході України. У 2018 році ця програма охопила і Запорізьку область. Методологія CME дозволяє в рамках програми підтримувати заходи, що базуються на засадах дотримання прав людини і врахування ґендерних особливостей, а також відповідають принципу цілей сталого розвитку «нікого не залишити осторонь». Відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини, програма застосовувала методологію СМЕ для боротьби з проявами нерівності і дискримінації, залучення бенефіціарів (в тому числі жіночих організацій та інших активістів, зокрема, чоловіків і хлопців) та надання допомоги найбіднішим і найбільш ізольованим і вразливим жінкам, що стикаються з множинною дискримінацією. Методологія СМЕ дозволяє ефективно залучати цих жінок до процесів прийняття рішень з питань бюджетування та планування місцевого розвитку, відновлення і організації безпеки громади.

Завдання проєкту:

ІСТОРІЇ УСПІХУ ПРОЄКТУ