Рівність – це можливості. 91% українців/ок вважають рівні можливості невід’ємною частиною стандартів прав людини ЄС

25 червня починаються офіційні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Це важливий етап набуття членства. Прагнення громадян до вступу України до ЄС не викликає сумнівів, але чи розуміють українці та українки ціннісний аспект євроінтеграції, зокрема, щодо ґендерної рівності?

Соціологічне дослідження, виконане КМІС на замовлення Українського Жіночого Фонду показує, що так.

91% українців та українок вважають, що рівні можливості для жінок і чоловіків є невід’ємною частиною стандартів прав людини Європейського Союзу. При цьому різниця у відповідях чоловіків та жінок настільки незначна, що не перевищує статистичної похибки.

На думку українок та українців, європейська інтеграція розширить можливості для жінок захищати свої права, а також бути більш активними у різних сферах життя – на ринку праці, в суспільному житті, у сфері освіти і навчання, дозволить жінкам брати більш активну участь у процесах прийняття рішень та загалом в економічній діяльності. Різниця у відповідях чоловіків та жінок виявилась незначною – респондентки дещо більше пріоритизували участь у суспільному житті (92,3% серед жінок проти 88% серед чоловіків) та участь у прийняття рішень (90,9% проти 86,6%).

Вступ до Європейського Союзу – це тривалий процес, що передбачає адаптацію правової системи, законодавства, економіки. Українки та українці ще більше 10 років тому під час Революції Гідності показали, що вони розділяють європейські цінності та готові працювати над вступом до Європейського Союзу. І дотримання гендерної рівності є однією з цінностей, яка стає все більш видимою на всіх рівнях прийняття рішень.

***

Запитання «Ви погоджуєтесь чи ні з наступним твердженням: «Рівні можливості для жінок і чоловіків — невід’ємна частина стандартів прав людини Європейського Союзу»?» та «Ви погоджуєтесь чи ні, що Європейська інтеграція розширить можливості для жінок у наступних сферах (виберіть усі твердження, які вважаєте справедливими)» були включені у всеукраїнське опитування «Думки і погляди населення України» (Омнібус) Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Українського Жіночого Фонду в межках проєкту «Мережа гендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій  щодо політик» що реалізується за підтримки Європейського Союзу.

Польовий етап дослідження тривав з 29 листопада до 10 грудня 2023 року. Загалом в межах дослідження було проведено 2009 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

ЗАВАНТАЖИТИ