Відповіді на запитання аудиторів щодо тендеру

Український Жіночий Фонд оголосив тендер на закупівлю послуг незалежного зовнішнього аудиту щодо проведення перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності організації за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року. Нижче публікуємо відповіді на запитання, які поставили зацікавлені у тендері аудитори.

Якою є концептуальна основа складання фінансової звітності організації за 2022 рік та що буде предметом аудиту (МСФЗ, НП(с)БО, управлінська звітність і т.д.)?

Цілі та завдання аудиту:

  • перевірити фінансову звітність УЖФ, зокрема Баланс, Звіт про витрати, Звіт про рух грошових коштів, та надати аудиторський висновок щодо того, чи дає фінансова звітність організації належне об’єктивне відображення, в усіх суттєвих аспектах, фінансового ста організації станом на 31 грудня 202 2 ну року відповідно і зміни його чистих активів за звітний період;
  • оцінити дотримання в УЖФ положень національного податкового законодавства;
  • висловити аудиторську думку щодо питань внутрішнього контролю в УЖФ в межах процедур аудиту, необхідних для висловлення думки щодо фінансової звітності.

Чи проводився аудит фінансової звітності вашої організації за 2021 рік?

Так, аудит за 2021 рік проводився.

Якими є терміни виконання проекту та стандарти проведення аудиту?

Аудит повинен проводитися відповідно до міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Міжнародною організацією бухгалтерів IFAC, та має відбутися в період з 20 квітня по 15 травня 2023 року.

Для точного розрахунку просимо надіслати Баланс та Форму 2 підприємства за 2022 рік.

Завантажити документи для ознайомлення

Якими є загальна сума доходів/витрат організації за 2021 та 2022 роки (окремо по кожному року)?

2021 рік — 42 180 тис грн.

2022 рік — 109 500 тис грн.

Також нагадуємо, що аудит має бути проведено відповідно до технічного завдання.

Завантажити технічне завдання для ознайомлення

Пов'язані матеріали