Жіночі Голоси

Термін реалізації:

Листопад 2016 – травень 2017

Регіони:

Цільова аудиторія:

Жінки-ВПО і місцеве населення, лідери громадської думки, представники органів законодавчої і виконавчої влади, ЗМІ, громадські організації.

Донор:

Посольство Франції в Україні

Про проєкт:

Мета: Привернення уваги широкого загалу до актуальних потреб внутрішньо переміщених жінок на сучасних платформах України, що мають потужність інтегрувати різні культурні практики та різні спільноти. Зниження рівня соціальної напруги в суспільстві та краща інтеграція внутрішньо переміщених жінок у місцеві громади через збір та поширення їх історій

Завдання проєкту: