Публікації

12/7/2012
Українські громадяни прагнуть більшого представництва жінок у центральних органах законодавчої та виконавчої влади
Вивчення громадської думки населення України щодо присутності жінок в політичному житті країни
12/7/2011
Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Україні. Стратегії впливу
Ґендерна рівність та участь у політичному житті є засадничими складо- вими сучасного демократичного управління. Відповідно до міжнародних стандартів,
12/7/2010
Ґендерна арифметика влади
У публікації використано дані з офіційних вебсайтів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Головного Уп
12/7/2010
Збільшення представництва жінок у процесі прийняття рішень в політичних партіях
Звіт за результатами опитування політичних партій, представлених у Верховній Раді України
12/7/2009
Довідник “Ресурси Інтернет для жінок”
Значущість сучасної, точної і потрібної інформації в певній галузі діяльності зростала разом із розвитком людства. У наш час доступ до інформації став
12/7/2009
Загальнонаціональне опитування з питань соціальної відповідальності українського бізнесу і копоративної філантропії
Ми сподіваємось, що результати дослідження стануть у нагоді не тільки пошукачам благодійної підтримки, але і допоможуть сучасним українським підприємц
12/4/2009
Інструменти соціально-ґендерного інтегрування – платформа для забезпечення соціальної справедливості в Україні
Посібник містить інформацію про основні стратегії й методології ґендерного інтегрування, аналіз ситуації в Україні, а також надає практичні поради щод
12/7/2006
Як жінки змінюють свої громади
Успішні проекти: Україна, Білорусь, Молдова