Гранти для розширення мережі регіональних партнерів Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна»

ГЖЛ

«Голос жінок і лідерство – Україна», це п’ятирічний проєкт у рамках програми Global Affairs Canada’s Women’s Voice and Leadership. Проєкт підтримує українські жіночі правозахисні організації, активісток та спільні платформи для досягнення інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат та просування гендерної рівності в Україні.

«Голос жінок і лідерство – Україна» впроваджується Українським Жіночим Фондом у співпраці з Міжнародним фондом «Відродження» та громадською організацією «Ла-Страда Україна»

Кінцевий термін подання пропозицій: 23 листопада 2020 року, 18:00 Назва конкурсу: Розширення мережі регіональних партнерів Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна».

Дата оголошення: 16 жовтня 2020

Основні завдання проєкту:

Завдання 1: Підтримка жіночих громадських організацій, особливо тих, які представляють інтереси вразливих жінок і дівчат та таких, що стикаються з множинною дискримінацією, у феміністичному організаційному розвитку та досягненні сталих результатів.

Завдання 2: Підвищення ефективності жіночих громадських організацій в адвокації, а також розробці та впровадженні локальних, місцевих і національних ініціатив, спрямованих на захист прав жінок та просування гендерної рівності.

Завдання 3: Посилення національних та місцевих жіночих мереж, коаліцій і платформ, які впливатимуть на запровадження гендерно-чутливих змін та впровадження гендерно-чутливої політики в Україні.

«Голос жінок і лідерство – Україна» поєднує допомогу в посиленні оргспроможності жіночих організацій, грантове фінансування (включаючи багаторічні гранти, гранти швидкого реагування, гранти для посилення оргспроможності, стартові гранти, гранти для посилення мереж та альянсів) та іншу стратегічну підтримку жіночим організаціям, коаліціям та активісткам. Ця підтримка спирається на потреби самих організацій та їхніх цільових аудиторій, та включає такі заходи, як навчання, наставництво, підтримка адвокаційних кампаній, обмін досвідом та координація між жіночими організаціями.

Важливим для проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна» є врахування інтересів різних категорій жінок і дівчат, включаючи внутрішньо переміщених осіб, жінок з інвалідністю, ромських жінок та жінок з інших національних меншин, жінок з різною сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю, малозабезпечених або ж дискримінованих жінок, молодих жінок і жінок похилого віку.

Проєкт залучає як діючі, так і новостворені жіночі організації, підтримуючи їх у створенні і розбудові об’єднань для відповідей на поточні і нові виклики.

Проєкт реалізується у всіх регіонах України.

Мета конкурсу – обрати 4 регіональні партнери в Київській, Черкаській, Луганській та Закарпатській областях (по одній партнерській організації в області), які допоможуть забезпечити участь жінок і жіночих організацій з цих областей в ініціативах проєкту, а також підтримати залучення віддалених регіонів та недостатньо охоплених територій України.

Роль регіональних партнерів є вкрай важливою, адже ми віримо, що жіночий/феміністичний рух посилюватиметься, якщо він включатиме більше організацій і активісток/активістів, а також буде ще більш інклюзивним.

Очікування від регіональних партнерів:

 • Допомагати проєкту у поглибленні співпраці з регіональними жіночими організаціями та активістками через сприяння в організації тренінгів, поширенні інформації про грантові конкурси та інші можливості проекту, зборі інформації і даних для аналітики тощо;
 • Консультувати місцеві організації щодо підготовки пропозицій до УЖФ та інших донорів;
 • Брати участь у розробці стратегій проєкту і пріоритетних напрямків грантової підтримки, з тим, щоб голоси жінок з регіонів були краще представлені;
 • Допомагати адаптувати ініціативи проєкту до місцевого контексту;
 • Підтримувати УЖФ в організації заходів проєкту в регіонах;
 • Допомагати у моніторингу виконання проєктів грантерами.

За підтримки проєкту регіональні партнери також будуть розвивати власну організаційну спроможність, а також потенціал у мережуванні, залученні ширших аудиторій, комунікаціях, проєктному менеджменті, моніторингу і оцінці.

Тривалість проекту: 15 місяців з можливістю продовження до 39 місяців.

Сума гранту: 3 750 канадських доларів на 15 місяців.

Ми запрошуємо подаватись до участі у конкурсі офіційно зареєстровані жіночі громадські організації з Київської, Черкаської, Луганської та Закарпатської областей, які:

 • мають досвід роботи не менше трьох років;
 • демонструють (відповідно до статуту) спрямованість на захист прав жінок та/або просування гендерної рівності;
 • мають досвід мережування та добру репутацію серед жіночих/правозахисних організацій свого регіону;
 • не пов’язані з державними установами та політичними партіями.

УЖФ визначає жіночими ті організації, метою яких (відповідно до статуту) є захист прав жінок та/або просування гендерної рівності. Професійні асоціації жінок не вважаються жіночими організаціями, якщо вони не доведуть, що дотримуються феміністичних принципів та, окрім надання послуг жінкам, розширюють їх права.

Критерії оцінки:

Критерій Максимальний показник
Знання жіночого / феміністичного руху в регіоні, розуміння місцевого контексту 25
Ефективність запропонованого підходу для забезпечення ширшого охоплення цільових аудиторій 25
Дотримання феміністичних принципів та цінностей 20
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних організаційних та людських ресурсах організації (офіс, персонал, організаційні політики та процедури) 20
Можливість забезпечити належний рівень фінансового менеджменту та звітності 10
Всього 100

 

В рамках конкурсу не підтримуватимуться: надання заохочень державним службовцям; підтримка політичних партій; ініціативи, спрямовані на підтримку професійних асоціацій жінок і не є феміністичними; ініціативи, що шкодять навколишньому середовищу.

Допустимі витрати: організаційна підтримка, включаючи оплату персоналу та відрядження.

Недопустимі витрати: будівництво, придбання обладнання/активів на суму понад 1 000 канадійських доларів, оренда офісу.

Для участі у конкурсі зацікавлені організації мають подати наступне:

 • Заповнену аплікаційну форму в електронному вигляді з усіма додатками в одному файлі (у форматі .doc);
 • Підтвердження відсутності зв’язку з державними установами і політичними партіями;
 • Свідоцтво про реєстрацію організації;
 • Витяг із статуту організації, що підтверджує, що напрямками її діяльності є захист прав жінок та/або просування ґендерної рівності.

Просимо надсилати аплікаційні форми разом з супроводжувальними документами з поміткою в темі листа («Розширення мережі регіональних партнерів») за адресою grants@uwf.org.ua до 18:00 23 листопада 2020 року.

УЖФ письмово підтвердить отримання документів. Некомплектні заявки, а також ті, що подані після зазначеного терміну, не розглядатимуться.

Усі заявки будуть розглянуті Експертною Комісією. Рішення про підтримку буде оголошено не пізніше 21 грудня 2020 року.

УЖФ залишає за собою право:

 • продовжити конкурс та/або рекомендувати перегляд заявок, базуючись на результатах оцінки;
 • робити запити щодо додаткової інформації від апліканток/ів для належного розгляду заявки;
 • не повідомляти про причини відхилення.

Запитання: будь ласка, надсилайте свої запитання на адресу grants@uwf.org.ua із зазначенням назви конкурсу («Розширення мережі регіональних партнерів») до 6 листопада 2020 року. 13 листопада 2020 року УЖФ опублікує відповіді на всі запитання на вебсайті Фонду і сторінці у мережі Фейсбук.