Конкурс грантів для жіночих/феміністичних організацій для розробки та впровадження адвокаційних кампаній і створення та посилення мереж і коаліцій

Голос жінок і лідерство - Україна

У межах конкурсу підтримуватимуться проєкти жіночих/феміністичних організацій за двома напрямками: 1) підтримка адвокаційних кампаній для вирішення проблем, з якими зіштовхуються жінки на регіональному та національному рівнях; 2) посилення існуючих та підтримка розвитку нових регіональних та національних мереж і коаліцій з просування прав жінок для більш ефективної адвокації.
Про проєкт:

«Голос жінок і лідерство – Україна»ГЖЛ – це п’ятирічний проєкт у рамках програми Global Affairs Canada’s Women’s Voice and Leadership. Проєкт підтримує жіночі правозахисні організації, активісток та платформи взаємодії для досягнення їхніх інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат і просування гендерної рівності в Україні.

«Голос жінок і лідерство – Україна» впроваджується Українським Жіночим Фондом у співпраці з Міжнародним фондом «Відродження» та громадською організацією «Ла-Страда Україна».

Проєкт реалізовується в усіх областях України і досягає визначеної мети через реалізацію трьох завдань:

  1. Підтримка жіночих/феміністичних громадських організацій, особливо тих, які представляють інтереси вразливих жінок і дівчат, та тих, що стикаються з множинною дискримінацією, задля покращення управління та стійкості.
  2. Посилення жіночих громадських організацій в плануванні та адвокації для просування гендерної рівності в Україні.
  3. Підвищення ефективності національних та регіональних жіночих/феміністичних платформ, мереж та коаліцій у їх впливу на впровадження гендерно-чутливих змін та реалізації гендерно-чутливої політики в Україні.

У межах конкурсу підтримуватимуться проєкти жіночих/феміністичних організацій за двома напрямками:

  1. Підтримка адвокаційних кампаній для вирішення проблем, з якими стикаються жінки на регіональному та національному рівнях

Планується підтримати 4-5 адвокаційних кампаній, що будуть реалізовані на місцевому, регіональному, або національному рівнях. Тематика кампаній і формати адвокаційної роботи – не обмежуються.

Заходи, передбачені проєктами, мають бути максимально ефективними для досягнення мети і можуть передбачати аналітичні дослідження, проведення медійно-адвокаційних кампаній, публічних акцій, тощо.

  1. Посилення існуючих та підтримка розвитку нових регіональних та національних мереж і коаліцій з просування прав жінок для більш ефективної адвокації

Планується підтримати 3-4 проєкти, спрямовані на створення/посилення місцевих, регіональних національних мереж і коаліцій для ефективної адвокації. Тематика мереж і коаліцій і формати їхньої роботи – не обмежуються.

Заходи, передбачені проєктами, мають бути узгоджені членами мереж і коаліцій і можуть передбачати підтримку секретаріату, організацію заходів мереж і коаліцій, розробку їхніх політик і процедур, проведення адвокаційних кампаній, публічних акцій, тощо.

Теми для адвокації за обома напрямками конкурсу можуть включати, але не обмежуватись наступними:

  1. Адвокація у сфері політичної участі, економічних прав жінок, прав жінок і дівчат з вразливих груп, та тих, хто стикається з множинною дискримінацією;
  2. Посилення адвокаційних інструментів (діалогові майданчики, коаліції тощо) задля просування гендерної рівності та захисту прав жінок;
  3. Сприяння виконанню міжнародних зобов’язань України щодо досягнення гендерної рівності (Резолюція Ради Безпеки ООН 1325, Платформа Біарріц, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок тощо).

Проєкти мають досягти результатів, що призведуть до системних та сталих змін.

Де це доречно, проєкти мають включати інформацію про плани щодо протидії впливу пандемії на цільові групи. Проєкти мають показати креативний та гнучкий підхід до управління активностями в умовах зміни ситуації; дотримання норм безпеки в умовах COVID-19 та дотримання відповідних постанов Уряду України.

Тривалість проєкту: від 12 до 18 місяців

Розмір гранту: 10 000 канадських доларів

Адміністративний бюджет проєкту не має перевищувати 30% від загального бюджету.

Участь у конкурсі можуть брати: жіночі/феміністичні правозахисні організації з усієї України, що мають досвід роботи не менше двох років та чітку спрямованість (відповідно до статуту і діяльності протягом щонайменше двох останніх років) на захист прав жінок та просування гендерної рівності, а також не пов’язані з державними установами та політичними партіями.

Жіночими/феміністичними визнаються ті організації, метою яких (відповідно до статуту і діяльності протягом щонайменше двох останніх років) є захист прав жінок та/або просування гендерної рівності. Професійні асоціації жінок не вважаються жіночими організаціями, якщо вони не доведуть, що дотримуються феміністичних принципів та, окрім надання послуг жінкам, розширюють їхні права.

Перевага надаватиметься організаціям, які брали участь у навчальних курсах з адвокації та/або розбудови мереж та коаліцій у рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна».

Критерій оцінки Максимальний показник
Відповідність проєкту пріоритетам конкурсу  20
Реалістичність мети і ефективність запропонованого підходу для її досягнення 20
Чітко визначені результати проєкту та заходи для відстеження прогресу 20
Дотримання організацією феміністичних принципів та цінностей 10
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних організаційних і людських ресурсах організації 10
Можливість забезпечити належний рівень фінансового менеджменту та звітності 10
Участь у навчальних курсах з адвокації та/або розбудови мереж та коаліцій у рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна» 10
Всього 100

 

В рамках конкурсу не підтримуватимуться: надання заохочень державним службовцям; підтримка політичних партій; ініціативи, спрямовані на підтримку професійних асоціацій жінок (такі як підприємиці, вчительки) і не є феміністичними; ініціативи, що шкодять навколишньому середовищу.

Допустимі витрати: програмні і адміністративні витрати, включно із оплатою персоналу і відрядженнями (максимум 30% від загального бюджету).

Недопустимі витрати: будівництво, придбання обладнання/активів на суму понад 1 000 канадських доларів за одиницю.

Процедура подачі проєктів та ухвалення рішень:

Для участі у конкурсі зацікавленим організаціям необхідно до 18:00 7 листопада 2021 року:

  • Зареєструватись в онлайн системі подання проєктів Українського Жіночого Фонду за посиланням: https://uwf.org.ua/grantees/.
  • Заповнити онлайн-аплікаційну форму з додатком (бюджет) нижче (на цій же сторінці, під текстом оголошення конкурсу).

УЖФ підтвердить реєстрацію проєкту електронним листом. Некомплектні проєкти, а також ті, що подані після зазначеного терміну, не розглядатимуться.

Усі проєкти будуть розглянуті Грантовою Експертною Комісією. Усі учасники конкурсу будуть повідомлені про результати відбору електронним листом не пізніше 20 грудня 2021 року.

УЖФ залишає за собою право:

♦ продовжити конкурс та/або рекомендувати перегляд проєктів, базуючись на результатах оцінки;

♦ робити запити щодо додаткової інформації від апліканток/ів для належного розгляду проєкту;

♦ не повідомляти про причини відхилення.

Запитання: УЖФ та регіональні партнери проєкту «Голос Жінок і Лідерство – Україна» організують консультації для організацій, які планують подавати проєкти на конкурс. Про час консультацій буде повідомлено додатково.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Уряду Канади в межах проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом (УЖФ). Відповідальність за зміст інформації несе УЖФ. Інформація, що представлена у публікації, не завжди відображає погляди Уряду Канади.

#ГолосЖінок

Почати заповнення аплікаційної форми
Дивитись додаткові файли
af
Бюджет проєкту
Формат Excel