Конкурс грантів для жіночих/феміністичних організацій України задля посилення адвокації і мережування для впливу на політики

Голос жінок і лідерство - Україна

Гранти для жіночих/феміністичних організацій України задля посилення адвокації і мережування для впливу на політики
Про проєкт:

ГЖЛ

Український Жіночий Фонд (УЖФ) оголошує конкурс грантів у рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна».

Війна, гуманітарна та економічна кризи тривають і виснажують жінок та жіночі організації. Зростає актуальність проблеми ґендерно зумовленого насильства, в тому числі домашнього насильства та сексуального насильства, пов’язаного з війною. Екологічні наслідки війни створюють нові загрози. В той же час, зберігається ризик депріоритезації теми прав жінок на тлі викликів повномасштабної війни.

У відповідь на ці виклики активістки та лідерки – учасниці  Феміністичних Форумів – напрацювали Дорожню мапу жіночого/феміністичного руху України. Дорожня мапа визначає прагнення руху бути рівноправними партнерками для Уряду та міжнародних партнерів, щоб досвід учасниць руху був врахований під час планування, реалізації, моніторингу та оцінки суспільно-важливих політик, зокрема політик та проєктів з гуманітарної допомоги і відбудови України.

В контексті цього грантового конкурсу феміністична спільнота – це представниці жіночих/феміністичних організацій та ініціативних груп, активістки, воолонтерки, експертки та експерти які поділяють феміністичні цінності і принципи, визначені Дорожньою мапою.

Якщо ви представляєте українську жіночу/феміністичну організацію і маєте інноваційні ідеї для мережування та адвокації для впливу на політики, системного вирішення проблеми ґендерно зумовленого насильства та впровадження ґендерно-чутливого реагування на гуманітарну, економічну та екологічну кризу, цей грантовий конкурс – для вас.

Пріоритетні теми конкурсу

Передбачається, що за підтримки проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна» будуть реалізовані ініціативи громадських організацій, спрямовані на:

♦  Реалізацію стандартів Стамбульської конвенції (Конвенції Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами)

♦  Включення ґендерного підходу до законодавства, політик та планів дій у галузі відбудови та відновлення України та залучення представниць феміністичної спільноти до розробки/моніторингу/впровадження відповідних політик, в тому числі на місцевому рівні;

♦  Включення ґендерного підходу та залучення представниць феміністичної спільноти до процесів формування, виконання та моніторингу програм надання гуманітарної допомоги;

♦  Підвищення видимості питань, що стосуються взаємозв’язку кліматичної справедливості, екологічних політик та прав жінок, включення ґендерного підходу та залучення представниць феміністичної спільноти до процесів аналізу екологічних наслідків війни росії проти України, екологічних та кліматичних змін.

 

Формат роботи проєктів

В рамках конкурсу підтримуватимуться проєкти жіночих/феміністичних організацій за трьома пріоритетними напрямками:

♦  Розвиток організаційної спроможності жіночих організацій для адвокації

Планується підтримати проєкти, спрямовані на розвиток нових навичок з адвокації та візуалізації адвокаційних повідомлень у лідерок, комунікаційниць та активісток жіночих/феміністичних організацій, засвоєння нових для організацій інструментів адвокації,  залучення ширшого кола експерток/тів та союзниць/ків для аналізу ситуації, причин та наслідків. Заходи можуть включати спеціалізоване навчання, залучення експертів і консультантів для розробки та впровадження адвокаційних стратегій, створення інформаційних кампаній для адвокації, у пріоритетних темах конкурсу. Цей перелік не є вичерпним.

Максимальний розмір гранту за даним напрямком: 10,000 CAD (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату подачі заявки)

Термін реалізації проекту: 3 місяці

♦  Підтримка адвокаційних кампаній для вирішення проблем, з якими стикаються жінки на регіональному та національному рівнях

Планується підтримати адвокаційні кампанії, що будуть реалізовані на місцевому, регіональному, або національному рівнях. Формати адвокаційної роботи – не обмежуються.

Заходи, передбачені проєктами, мають бути максимально ефективними для досягнення мети – наприклад, зміна політик, практик та/або підвищення громадянської свідомості та активності в пріоритетних темах – і можуть передбачати аналітичні дослідження, проведення медійно-адвокаційних кампаній, публічних акцій. Цей перелік не є вичерпним. Враховуючи можливий відкладений ефект адвокації щодо системних змін, заявниці заохочуються до обрання амбітних тем для адвокації та визначення реалістичних показників успішності у поступі до довгострокової мети кампанії.

Максимальний розмір гранту за даним напрямком: 10,000 CAD (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату подачі заявки)

Термін реалізації проекту: 3 місяці

♦  Посилення існуючих та підтримка розвитку нових регіональних та національних мереж і коаліцій з просування прав жінок для більш ефективної адвокації в пріоритетних темах конкурсу

Планується підтримати проєкти, спрямовані на створення/посилення місцевих, регіональних національних мереж і коаліцій для ефективної адвокації прав жінок – зміну політик, практик та/або підвищення громадянської свідомості та активності в пріоритетних темах. Формати їхньої роботи – не обмежуються.

Заходи, передбачені проєктами, мають бути узгоджені членами мереж та коаліцій і можуть бути спрямовані на розширення коаліцій, налагодження більш ефективної взаємодії в межах коаліції, налагодження співпраці коаліції з іншими стейкхолдерами/спільнотами, напрацювання спільного порядку денного, розробку адвокаційної кампанії та її втілення. В залежності від потреб, проєкти можуть передбачати підтримку секретаріату коаліції, організацію заходів мереж і коаліцій, розробку їхніх політик і процедур, проведення адвокаційних кампаній, публічних акцій. Цей перелік не є вичерпним.

Максимальний розмір гранту за даним напрямком: 15,000 CAD (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату подачі заявки). Термін реалізації проекту: 4 місяці

Інновації та використання сучасних технологій: де це доречно, заохочується використання сучасних технологій та інноваційних інструментів для досягнення бажаного впливу.

Визнаючи важливість підтримки організацій та персоналу і протидії емоційному вигоранню, обов’язковою умовою є виділення 10% від суми гранту на заходи з протидії і попередження вигорання.

Участь у конкурсі можуть брати: жіночі/феміністичні правозахисні організації з усіх регіонів України, які мають не менше двох років досвіду роботи і чітку спрямованість (відповідно до статуту) на захист прав жінок та просування гендерної рівності, а також не пов’язані з державними установами та політичними партіями.

Професійні асоціації жінок не вважаються жіночими організаціями, якщо вони не доведуть, що дотримуються феміністичних принципів та, окрім надання послуг жінкам, розширюють їхні права.

Перевага надаватиметься організаціям, які брали участь у навчальних курсах з адвокації та/або розбудови мереж та коаліцій у рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна».

Критерії оцінки:

Критерій оцінки Максимальний показник
Відповідність проєкту пріоритетам конкурсу  20
Ефективність запропонованого підходу 20
Дотримання феміністичних принципів та цінностей 15
Чітко визначені результати проєкту та заходи для відстеження прогресу 15
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних організаційних та людських ресурсах організації (офіс, персонал, організаційні політики та процедури) 10
Можливість забезпечити належний рівень фінансового менеджменту та звітності 10
Участь у навчальних курсах з адвокації та/або розбудови мереж та коаліцій у рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна» 10
Всього 100

В рамках конкурсу не підтримуватимуться: надання заохочень державним службовцям; підтримка політичних партій; ініціативи, спрямовані на підтримку професійних асоціацій жінок (такі як підприємниці, вчительки) і не є феміністичними; ініціативи, що шкодять навколишньому середовищу.

Допустимі витрати: програмні і адміністративні витрати, включаючи оплату персоналу і відрядження.

Недопустимі витрати: будівництво, придбання обладнання/активів на суму понад 1 000 канадських доларів за одиницю.

Процедура подачі заявок:

Для участі у конкурсі зацікавленим організаціям необхідно:

♦  Зареєструватись в онлайн системі подання проєктів Українського Жіночого Фонду за посиланням: https://uwf.org.ua/grantees/. Якщо Ви вже реєструвались у базі раніше – використайте для подачі аплікаційної форми ідентифікатор організації, який надійшов після реєстрації на вказану Вами електронну адресу. Якщо Ви з якихось причин не можете зареєструватись, або при спробі реєстрації система видає повідомлення про те, що організація з таким ЄДРПОУ уже існує – зверніться до грантової менеджерки УЖФ за адресою grants@uwf.org.ua

♦  Заповнити онлайн-аплікаційну форму на цій сторінці до 12 квітня 2024 року.

УЖФ підтвердить реєстрацію заявки електронним листом.

Усі заявки будуть розглянуті Експертною Комісією.

УЖФ залишає за собою право:

♦  продовжити конкурс та/або рекомендувати перегляд заявок, базуючись на результатах оцінки;

♦  робити запити щодо додаткової інформації від апліканток/ів для належного розгляду заявки;

♦  не повідомляти про причини відхилення.

Запитання: будь ласка, надсилайте запитання на електронну скриньку grants@uwf.org.ua із зазначенням назви конкурсу («Гранти задля посилення адвокації і мережування») до 10 квітня 2024 року

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Уряду Канади в межах проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом (УЖФ). Відповідальність за зміст інформації несе УЖФ. Інформація, що представлена у публікації, не завжди відображає погляди Уряду Канади.

#ГолосЖінок

Почати заповнення аплікаційної форми
Дивитись додаткові файли
af
Форма бюджету для завантаження і заповнення
Формат Excel