Конкурс на розвиток ґендерного аналітичного центру у межах Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна»

Голос жінок і лідерство - Україна

Якщо ви представляєте українську жіночу/феміністичну організацію чи аналітичний центр і маєте інноваційні ідеї для розвитку ґендерного аналітичного центру і впливу на формування публічної політики, цей грантовий конкурс – для вас.
Про проєкт:

ГЖЛ«Голос жінок і лідерство – Україна» – це п’ятирічний проєкт у рамках програми Global Affairs Canada’s Women’s Voice and Leadership. Проєкт підтримує жіночі правозахисні організації, активісток та платформи взаємодії для досягнення їхніх інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат і просування ґендерної рівності в Україні.

Проєкт реалізовується в усіх областях України і досягає визначеної мети через реалізацію трьох завдань:

  1. Підтримка жіночих/феміністичних громадських організацій, особливо тих, які представляють інтереси вразливих жінок і дівчат, та тих, що зіштовхуються з множинною дискримінацією, задля покращення управління та стійкості.
  2. Посилення жіночих громадських організацій в плануванні та адвокації для просування гендерної рівності в Україні.
  3. Підвищення ефективності національних та регіональних жіночих/феміністичних платформ, мереж та коаліцій у їх впливу на впровадження ґендерно-чутливих змін та реалізації ґендерно-чутливої політики в Україні.

Проєкт реалізовується в усіх областях України.

Пріоритети конкурсу:

Передбачається, що робота центру посилить голоси жінок і дівчат, чиї інтереси часто не враховуються при формуванні і аналізі національних та регіональних політик.

Ми очікуємо, що за підтримки проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна» ґендерний аналітичний центр посилить свою інституційну спроможність, підготує низку публікацій, спрямованих на аналіз ситуації в царині прав та можливостей жінок і дівчат та ґендерної рівності, створить передумови для сталого розвитку в майбутньому.

Застосування ґендерного підходу та забезпечення участі жінок у процесах прийняття рішень нині особливо актуальні, адже повномасштабна війна кардинальним чином вплинула на всі аспекти життя в Україні. Важливо забезпечити дотримання прав жінок та принципів ґендерної рівності в усіх процесах розробки й оцінки політик, що стосуються відновлення України від війни. Передбачається, що ґендерний аналітичний центр буде робити проактивний внесок у розробку стратегій та проєктів відновлення.

Передбачається, що з метою поширення результатів досліджень ґендерний аналітичний центр співпрацюватиме з журналом «Людина.Суспільство.Держава: ґендерний вимір», що підтримується в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна».

Додатково до грантової підтримки, Український Жіночий Фонд надасть ґендерному аналітичному центру консультаційну підтримку для посилення організаційної спроможності.

Конкурс відбудеться в два етапи – подання концепцій та повних проєктів.

Зацікавлені організації мають подати концепцію та запропонувати своє бачення завдань, поставлених перед ґендерним аналітичним центром:

 1. Планування пріоритетних напрямків досліджень виходячи з незакритих потреб у змінах публічної політики із врахуванням порядку денного жіночого/феміністичного руху.
 2. Проведення фахових мультидисциплінарних досліджень, аналітичних публікацій/оглядів.
 3. Забезпечення організаційної спроможності центру і сталості (за потреби підтримка для посилення організаційної спроможності може надаватись Українським Жіночим Фондом додатково до грантової підтримки).
 4. Сприяння адвокації, врахуванню результатів ґендерних досліджень/аналітики при розробці та оцінці державних політик, зокрема щодо відновлення України від наслідків війни.
 5. Підвищення стандартів ґендерних досліджень та ґендерного мейнстримінгу в галузевих дослідженнях в організації та в експертному середовищі, сприяння розширенню ґендерно дезагрегованої статистики.
 6. Створення бренду та підвищення впізнаваності ґендерного аналітичного центру.
 7. Налагодження комунікації зі стейкхолдерами, залученими до розробки публічної політики.

Інновації та використання сучасних технологій: де це доречно, проєкт має передбачати використання сучасних технологій та інноваційних інструментів для досягнення бажаного впливу.

У межах конкурсу буде підтримано один проєкт на розвиток ґендерного аналітичного центру, що передбачає системний підхід, а також демонструє потенціал сталості поза межами фінансової підтримки проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна».

Тривалість проєкту: від 24 до 30 місяців

Сума гранту:  50 000 канадських доларів (за курсом НБУ)

Участь у конкурсі можуть брати:

А) жіночі/феміністичні правозахисні організації з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше двох років та чітку спрямованість (відповідно до статуту) на захист прав жінок та просування ґендерної рівності; мають досвід у сфері аналітики/досліджень, спрямованих на захист прав жінок та просування ґендерної рівності й зацікавлені в тому, щоб зробити ґендерні дослідження одним із ключових напрямків своєї роботи; а також не пов’язані з державними установами та політичними партіями.

Жіночими/феміністичними визнаються ті організації, метою яких (відповідно до статуту) є захист прав жінок та/або просування ґендерної рівності. Професійні асоціації жінок не вважаються жіночими організаціями, якщо вони не доведуть, що дотримуються феміністичних принципів та, окрім надання послуг жінкам, розширюють їхні права.

Б) аналітичні центри з усіх регіонів України, які мають досвід роботи не менше двох років у сфері аналітики/досліджень, спрямованих на захист прав жінок та просування ґендерної рівності і не пов’язані з політичними партіями.

Передбачається, що організація-аплікант – це організаційно стала і незалежна організація зі сформованою та вмотивованою командою,  із досвідом роботи в сфері гендерних досліджень, високою репутацією серед зацікавлених сторін, яка прагне розвиватись і посилювати свій потенціал в галузі гендерних досліджень та адвокації захисту прав жінок та просування гендерної рівності в публічній політиці. Важливим критерієм відбору буде дотримання організацією феміністичних принципів та зорієнтованість на підтримання зв’язків із жіночим/феміністичним рухом України.

Критерій оцінки концепції Максимальний показник
Відповідність проєкту пріоритетам конкурсу  20
Ефективність запропонованого підходу щодо розвитку гендерного аналітичного центру 20
Ефективність запропонованого підходу щодо забезпечення сталості ґендерного аналітичного центру 20
Дотримання феміністичних принципів та цінностей 10
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних ресурсах організації 10
Досвід організації в сфері ґендерних досліджень/аналітики та адвокації змін до політик 20
Всього 100

Усі концепції будуть розглянуті Експертною Комісією. Фіналісти будуть запрошені до подачі повної заявки.

Критерій оцінки повних заявок Максимальний показник
Відповідність проєкту пріоритетам конкурсу  15
Дотримання феміністичних принципів та цінностей  10
Ефективність запропонованого підходу щодо розвитку ґендерного аналітичного центру  20
Ефективність запропонованого підходу щодо забезпечення сталості гендерного аналітичного центру 15
Чітко визначені результати проєкту та заходи для відстеження прогресу 10
Здатність досягти запропонованих результатів, що базується на попередньому досвіді та наявних ресурсах організації 10
Досвід організації в сфері гендерних досліджень/аналітики та адвокації змін до політик 10
Можливість забезпечити належний рівень фінансового менеджменту та звітності 10
Усього 100

У межах конкурсу не підтримуватимуться: надання заохочень державним службовцям; підтримка політичних партій; ініціативи, спрямовані на підтримку професійних асоціацій жінок (такі як підприємиці, вчительки) і не є феміністичними; ініціативи, що шкодять довкіллю.

Допустимі витрати: програмні й адміністративні витрати, включаючи оплату персоналу і відрядження.

Недопустимі витрати: будівництво, придбання обладнання/активів на суму понад 1 000 канадських доларів за одиницю.

Процедура подачі заявок:

Для участі у конкурсі зацікавленим організаціям необхідно до 23:59 14 липня 2022 року:

♦  Зареєструватись в онлайн системі подання проєктів Українського Жіночого Фонду за посиланням: https://uwf.org.ua/grantees/. Якщо Ви вже реєструвались у базі раніше – використайте для подачі аплікаційної форми ідентифікатор організації, який надійшов після реєстрації на вказану Вами електронну адресу. Якщо Ви з якихось причин не можете зареєструватись, або при спробі реєстрації система видає повідомлення про те, що організація з таким ЄДРПОУ уже існує – зверніться до грантової менеджерки УЖФ за адресою grants@uwf.org.ua

♦  Заповнити онлайн-аплікаційну форму на цій сторінці.

УЖФ підтвердить реєстрацію заявки електронним листом.

Усі заявки будуть розглянуті Експертною Комісією.

У межах процедури належної перевірки, УЖФ здійснить оцінку управлінської та фінансової спроможності організації, рекомендованої для підтримки. Буде підтримано проєкт тільки тієї організації, яка успішно пройде оцінку управлінської та фінансової спроможності.

УЖФ залишає за собою право:

♦  продовжити конкурс та/або рекомендувати перегляд заявок, базуючись на результатах оцінки;

♦  робити запити щодо додаткової інформації від апліканток/ів для належного розгляду заявки;

♦  не повідомляти про причини відхилення.

Запитання: будь ласка, надсилайте запитання на електронну скриньку grants@uwf.org.ua із зазначенням назви конкурсу («Ґендерний аналітичний центр») до 13 липня 2022 року.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці Уряду Канади в межах проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом (УЖФ). Відповідальність за зміст інформації несе УЖФ. Інформація, що представлена у публікації, не завжди відображає погляди Уряду Канади.

#ГолосЖінок 

Почати заповнення аплікаційної форми
Дивитись додаткові файли