Тендер на розробку і часткове впровадження комунікаційної кампанії конференції в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека: відповіді на виклики війни»

Український Жіночий Фонд (УЖФ) оголошує тендер на розробку і часткове впровадження комунікаційної кампанії конференції в межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека: відповіді на виклики війни»

4-5 березня 2024 року відбудеться міжнародна конференція, що стосуватиметься теми репарацій для постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною та гендерних аспектів у миротворчих процесах і зустріч для обміну досвідом у форматі круглого столу.

Конференція має мати власну комунікаційну стратегію, в якій будуть передбачені додаткові заходи, у тому числі з цікавими та інтерактивними елементами, прес заходи тощо. УЖФ шукає постачальника комплексних послуг комунікаційного супроводу для розробки і часткового впровадження комунікаційної кампанії з тематики «Жінки. Мир. Безпека.» і підготовки презентації проєкту.

Учасники тендеру

Організації або фізичні особи-підприємці, які мають позитивний досвід забезпечення комунікаційного сервісу для заходів різного рівня – локальні, масові, представницькі, зокрема, для громадських організацій та благодійних фондів.

Обсяг роботи та терміни

Передбачається, що після оголошення результатів тендеру, з обраним постачальником буде укладено договір на забезпечення комунікаційного сервісу для конференції і додаткових заходів 4-5 березня 2024 року. Для ефективної реалізації комунікаційного супроводу необхідно забезпечити виконання наступних робіт:

 • проаналізувати розроблені УЖФ попередньо регіональні комунікаційні кампанії з тематики «Жінки. Мир. Безпека.»;
 • провести обговорення пропозицій для оновлення кампаній з ключовими особами на національному рівні (Урядова уповноважена з питань гендерної політики) і в регіонах (регіональні коаліції 1325);
 • оновити кампанії і запропонувати їх для використання в пілотних 14 регіонах проекту з урахуванням специфіки регіонів. Надати рекомендації по проведенню кампаній в кожному з регіонів;
 • підготувати оновлений інструментарій для проведення кампаній (зразки друкованих інформаційних матеріалів, відео-ролики, матеріали для соціальних мереж тощо) і передати їх УЖФ для тиражування і поширення;
 • зняти 10-12 відео історій (тривалість до 3 хвилин) про роботу проекту;
 • організувати візуалізацію напрацювань проекту для фінальної конференції (відео-ролик, зразки інфографіки, стенди, фото-виставка, інше).

Очікується, що за результатами роботи постачальник надасть:

 • опис комунікаційної кампанії з тематики «Жінки. Мир. Безпека.» на національному рівні (із зазначенням цільових аудиторій, ключових повідомлень, інструментів, каналів комунікації);
 • рекомендації щодо впровадження кампаній в 14 пілотних регіонах проекту з урахуванням специфіки кожного з регіонів;
 • фінальні версії інструментів кампаній (зразки друкованих матеріалів, відео-ролики, матеріали для соціальних мереж тощо);
 • 10-12 роликів (тривалість до 3 хвилин) з успішними історіями проекту;
 • відео-ролик (до 1 хвилини) для фінальної конференції проекту;
 • концепцію візуального представлення напрацювань проекту для фінальної конференції;
 • інструментарій для візуального представлення напрацювань проекту на фінальній конференції (зразки інфографіки, стенди, фото-виставка, інше).

Також передбачається що постачальник забезпечить відповідні умови та засоби для дотримання правил безпеки учасників заходів, обумовлених військовим станом. Послуги надаються в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, що передбачає звільнення під сплати ПДВ.

Строки: орієнтовний період з 6 лютого по 18 березня 2024 року

Опис комунікаційної кампанії з тематики «Жінки. Мир. Безпека.» на національному рівні (із зазначенням цільових аудиторій, ключових повідомлень, інструментів, каналів комунікації) до 12.02.24
Рекомендації щодо впровадження кампаній в 14 пілотних регіонах проекту з урахуванням специфіки кожного з регіонів до 23.02.24
Фінальні версії інструментів кампаній (зразки друкованих матеріалів, відео-ролики, матеріали для соціальних мереж тощо) до 26.02.24
Концепцію візуального представлення напрацювань проекту для фінальної конференції до 19.02.24
Інструментарій для візуального представлення напрацювань проекту на фінальній конференції (зразки інфографіки, стенди, фото-виставка, інше) до 05.03.24
Відео-ролик (до 1 хвилини) для фінальної конференції проекту до 05.03.24
10-12 роликів (тривалість до 3 хвилин) з успішними історіями проекту до 18.03.24

Вимоги до потенційних постачальників послуг:

 • позитивний досвід розробки та впровадження комунікаційних кампаній на національному і регіональному рівнях;
 • технічні можливості реалізувати комунікаційну кампанію із використанням різноманітних інструментів і каналів комунікації (відео, соціальні мережі, друковані матеріали, зовнішня реклама тощо);
 • знання і глибоке розуміння тематики «Жінки. Мир. Безпека.»;
 • позитивний досвід співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами;
 • дотичність до жіночого/феміністичного руху, повага до феміністичних цінностей;
 • позитивний досвід співпраці з Українським Жіночим Фондом або з партнерами Фонду буде перевагою;
 • наявність у постачальника необхідних дозволів (наявність відповідних видів господарської діяльності, дозволів, ліцензій тощо);
 • учасник не має податкових зобов’язань;
 • учасник не є учасником жодних судових процесів та не є суб’єктом процедури банкрутства чи ліквідації;
 • учасник не причетний до терористичної та/або злочинної діяльності та не має відношення до осіб та/або організацій, пов’язаних з терористичною та/або злочинною діяльністю;
 • учасник має необхідний досвід, знання та можливості для постачання послуг, що закуповуються. У цьому випадку це може підтверджуватися переліком реалізованих проєктів та рекомендаціями інших клієнтів;
 • учасник має достатні показники фінансово-господарської діяльності, що свідчать про його фінансову спроможність.

Для участі у тендері зацікавлені постачальники мають надати наступне:

 • заповнену форму тендерної пропозиції, яка містить інформацію щодо досвіду постачальника, дає інформацію по кожному пункту вимог до постачальника та розрахунок вартості послуг (Додаток 1);
 • попередній досвід постачальника у виконанні подібних завдань – список 5 організацій, яким було надано подібні послуги з комунікаційного супроводу протягом останніх 2-х років, і до яких можна звернутися за рекомендаціями;
 • декларація/заява учасника щодо гарантій достовірності та точності поданої інформації, непричетності до будь-яких видів терористичної та/або злочинної діяльності та відсутності будь-якого відношення до осіб, пов’язаних з терористичною та/або злочинною діяльністю, а також відсутності конфлікту інтересів, податкової заборгованості, незалучення до ліквідаційних процедур, банкрутства, відкритих судових справ;
 • для фізичних осіб-підприємців – документи, що підтверджують державну реєстрацію ФОП та номер і назву КВЕДу/ів, за якими надаватимуться послуги.

Просимо надсилати Ваші пропозиції за адресою tender@uwf.org.ua до 05 лютого 2024 року включно.